Terug naar blog overzicht

Ken je kernwaarden!

In de komende weken wil ik me in een aantal blogs richten op kernwaarden. Kernwaarden vormen de basis voor je identiteit. Ze zijn een onderdeel van wie je bent en geven (bewust en onbewust) richting aan je gedrag, aan het stellen van prioriteiten en aan je relatie tot anderen. Jouw kernwaarden zitten diep in jezelf verankerd en bepalen het beeld en oordeel hoe je naar de wereld kijkt.

Kernwaarden worden vaak verward met kernkwaliteiten of kerncompetenties. Het belangrijkste verschil is dat waarden een onderdeel zijn van wie je bent, terwijl kwaliteiten en competenties onderdelen zijn van wat je kunt.

Waarom is het zo belangrijk om je kernwaarden te kennen?

Je kernwaarden werken als een kompas. Als je jouw kernwaarden kent, kun je richting geven aan je toekomstig gedrag. In iedere (kritische) situatie ben jij in staat om bewuster te reageren aan de hand van wie je weet dat je bent. Door je kernwaarden te kennen, wordt je ook bewuster van de verbindende waarden die jij hebt in je relatie, familie of in je werk.

In de afgelopen jaren sprak ik veel mensen met ‘onoverbrugbare’ ontevredenheid, stress, extreem energieverlies en burn-out als gevolg van het werk. Het viel me op dat nagenoeg al deze mensen aangaven moeite te hebben in het benoemen van de eigen kernwaarden. Nadat men (door diverse opdrachten en oefeningen) de eigen kernwaarden kon formuleren, zag men vaak ook in dat er weinig tot geen enkele overlap meer was tussen de eigen kernwaarden en de waarden van het bedrijf.

Opvallend is ook dat er mensen zijn die zeggen: “Mijn werk voelt niet als werk, maar voelt als een hobby”. Als je deze mensen vraagt naar hun kernwaarden, kunnen nagenoeg al deze mensen snel en concreet aangeven wat de eigen kernwaarden zijn. Tevens beleven zij een grote (soms zelfs totale) overlap van de eigen kernwaarden met de waarden van het bedrijf. Men geeft zelfs aan dat een deel van hun identiteit in het bedrijf zit.

Deze lijnen over het werk, kun je dus ook doortrekken in je relatie, je familie, opleiding en alle belangrijke keuzemomenten in je leven. Het kan dus heel waardevol zijn om jouw kernwaarden te vinden, formuleren en erkennen.

Het proces om je kernwaarden te vinden en te formuleren, is lastiger dan je denkt. Het gaat ook niet zozeer om het woord dat je aan een waarde koppelt. Het gaat vooral om jouw definitie die je aan het woord geeft. Wat ik versta onder de waarde “betrouwbaarheid”, kan namelijk heel anders zijn dan de definitie die jij er aan zou geven. Het is belangrijk in coaching om geen oordeel of beoordeling te hebben over de kernwaarden van iemand anders. Een kernwaarde is namelijk niet goed of fout.  

Ik merk ook dat niet iedereen gewend is (en geleerd heeft) om goed en geduldig naar zichzelf te kijken en naar zichzelf te reflecteren. In onze maatschappij heeft men vooral geleerd om zichzelf in bijvoorbeeld sollicitatiebrieven en –gesprekken te ‘verkopen’ met woorden die op waarden lijken. Het beeld naar de buitenwereld (imago) kan echter iets anders weergeven dan dat je als identiteit daadwerkelijk bent. Mensen kunnen zichzelf in hun imago of carrière ‘verliezen’, waardoor de kans groot is dat men steeds verder van de eigen kernwaarden af is komen te staan.

In de oefeningen rondom kernwaarden merk ik dat mensen het lastig vinden om zuiver te blijven. Mensen hebben namelijk drie onzuivere neigingen. De eerste neiging is om een beeld neer te zetten van wie ze graag zouden willen zijn. De tweede neiging is om een sociaal wenselijk beeld neer te zetten. De derde neiging is om zich er snel en makkelijk van af te maken.

Vandaag lever ik deze blog met trots (en een slinkse glimlach) af. Ter afsluiting van deze blog heb ik een overzicht gevoegd van 384 woorden die als kernwaarden kunnen dienen. Daarmee wordt deze blog met afstand mijn langste blog ooit 😉 Lees de lijst eens door! De kans is groot, dat jouw kernwaarden er ook tussen staan.

Deze blog gaat in de nabije toekomst opgevolgd worden door een aantal verdiepende blogs. In die blogs ga ik een aantal zeer belangrijke en ondergewaardeerde kernwaarden verder uitwerken.

Wil je over deze specifieke blog doorpraten?

Wil je het patroon doorbreken van ‘onoverbrugbare’ ontevredenheid, stress, extreem energieverlies en burn-out als gevolg van het werk?

Wil je geholpen worden in jouw zoektocht naar jouw kernwaarden?

Bel me eens op: 06 – 83 65 49 58 of mail me: patrick@metvuur.com

______________________________________________________________________

Hieronder volgen 384 kernwaarden. Deze kernwaarden zijn alfabetisch gegroepeerd. Natuurlijk zijn er vanuit De Dikke Van Dale en Wikipedia nog meer waarden te definiëren…en natuurlijk kunnen we over een aantal kernwaarden lang met elkaar in discussie gaan of deze wel of niet op de lijst horen. Deze lijst is slechts een uitgebreide verzameling van kernwaarden waar je hard mee aan de slag kunt…tenminste: als je durft!

Aanwezigheid

Aanzien

Actief zijn

Afwisseling

Alertheid

Alledaagsheid

Anonimiteit

Artisticiteit

Assertiviteit

Attent

Authenticiteit

Autonomie

Avontuur / Avontuurlijkheid

Bedachtzaamheid

Bedrevenheid

Bedrijvigheid

Befaamdheid

Begeerlijkheid

Begrip

Behoedzaamheid

Behulpzaamheid

Bekendheid

Bekoorlijkheid

Bekwaamheid

Beleefdheid

Beleving

Bereidheid

Bereidwilligheid

Beroemdheid

Bescheidenheid

Beschaving / Beschaafdheid

Beschikbaarheid

Besluitvaardigheid

Betaalbaarheid

Betekenis

Betrokkenheid

Betrouwbaarheid

Bevalligheid

Bevlogenheid

Bezit

Bijdrage

Blijdschap

Bondigheid

Buigzaamheid

Burgerschap

Cachet

Celebriteit

Charisma

Chic

Competitie

Concentratie

Confidentialiteit

Consideratie

Controle

Coöperatie

Correctheid

Creativiteit

Daadkracht

Dankbaarheid

Dapperheid

Degelijkheid

Democratie

Deskundigheid

Dienstbaarheid

Diepzinnigheid

Diplomatie

Directheid

Discipline

Distinctie

Doelgerichtheid

Doelmatigheid

Duidelijkheid

Duurzaamheid

Dynamiek

Educatie

Eensgezindheid

Eenstemmigheid

Eenvoud / Eenvoudigheid

Eer

Eerbied

Eerlijkheid

Effectiviteit

Efficiency

Elegantie

Empathie

Engagement

Enthousiasme

Erkenning

Ernst

Esthetiek

Evenwicht

Expressiviteit

Faam

Fatsoen

Feitelijkheid

Felheid

Fijngevoeligheid

Fijnzinnigheid

Finaliteit

Flexibiliteit

Flinkheid

Gastvrijheid

Gedecideerdheid

Gedegenheid

Gedrevenheid

Geduld

Geestdrift

Geestigheid

Geheimhouding

Gehoorzaamheid

Geld

Geleidelijkheid

Gelijkheid

Gelijkwaardigheid

Geloof

Geloofwaardigheid

Geluk

Gematigdheid

Gemeenschappelijkheid

Genegenheid

Generositeit

Genialiteit

Genot

Genuanceerdheid

Gereserveerdheid

Gevatheid

Gevoeligheid

Gewetensvol

Gezelligheid

Gezondheid

Glorie

Godvrezendheid

Godvruchtigheid

Godzaligheid

Goedheid

Goedkeuring

Grandeur

Grondigheid

Grootsheid

Grootmoedigheid

Gulheid

Handigheid

Hardheid

Harmonie

Hartstocht

Heerlijkheid

Helderheid

Heusheid

Hevigheid

Hiërarchie

Hoffelijkheid

Hoop

Hulpvaardigheid

Humor

Idealisme

Ignorantie

Inbreng

Ingetogenheid

Inleven

Innovatie

Integriteit

Intensiteit

Inzicht

Juistheid

Kalmte

Kameraadschap

Karigheid

Kennis

Klaarheid

Klantgerichtheid

Klasse

Kracht

Kuisheid

Kwaliteit

Leefbaarheid

Leergierigheid

Liefdadigheid

Liefelijkheid

Liefde

Lof

Lol

Loyaliteit

Luchthartigheid

Luisteren

Macht

Matigheid

Mededogen

Menselijkheid/Medemenselijkheid

Mensgerichtheid

Menswaardigheid

Milieubehoud

Milieubewustheid

Moed

Naam

Natuurbehoud

Nauwgezetheid

Nauwkeurigheid

Nederigheid

Netheid

Nieuwsgierigheid

Nuchterheid

Nut

Omzichtigheid

Onafhankelijkheid

Onbaatzuchtigheid

Onbedorvenheid

Ondernemerschap

Onpartijdigheid

Ontplooiing

Ontspanning

Ontvankelijkheid

Onwetendheid

Openhartigheid

Openheid

Opgewektheid

Oplettendheid

Oprechtheid

Optimisme

Orde

Ordelijkheid

Originaliteit

Overgave

Participatie

Passiviteit

Patriottisme

Penaliteit

Pittigheid

Plezier

Plichtsbetrachting

Pragmatisme

Prestatiegerichtheid

Privacy

Pro-activiteit

Professionaliteit

Prudentie

Publieke verantwoordelijkheid

Punctualiteit

Rechtsstatelijkheid

Rechtvaardigheid

Redelijkheid

Relativisme

Relaxt

Representativiteit

Resoluut

Respect

Robuustheid

Roem

Ruimdenkendheid

Rust

Saamhorigheid

Samenwerking

Schoonheid

Serieusheid

Sierlijkheid

Sluwheid

Snelheid

Soberheid

Solidariteit

Souplesse

Spaarzaamheid

Spontaniteit

Sportiviteit

Stabiliteit

Standvastigheid

Stelligheid

Stijl

Stiptheid

Strengheid

Structuur

Synergie

Tact

Terughoudendheid

Tevredenheid

Tijdloosheid

Toegankelijkheid

Toegeeflijkheid

Toegenegenheid

Toewijding

Tolerantie

Traditie

Transparantie

Trouw

Tucht

Uitdagen

Uiterlijk

Uitgelatenheid

Uitmuntendheid

Unanimiteit

Uniformiteit

Vaderlandsliefde

Vakmanschap

Vastberadenheid

Vasthoudendheid

Veelzijdigheid

Veiligheid

Verandering

Verantwoordelijkheid

Verbaasdheid

Verbetenheid

Verbinding

Verbondenheid

Verdraagzaamheid

Verfijning

Vergeving

Vergevingsgezindheid

Verknochtheid

Vermaak

Vermaardheid

Vernieuwing

Verrassing

Verstandhouding

Verstandigheid

Vertrouwelijkheid

Vertrouwen

Verwennen

Verwondering

Verworvenheid

Vitaliteit

Vlijt

Voldoening

Volgzaamheid

Volharding

Voorbereid zijn

Voorkomendheid

Voortreffelijkheid

Vooruitstrevendheid

Vrede

Vriendelijkheid

Vriendschap

Vrijgevigheid

Vrijheid

Vrijmoedigheid

Vrolijkheid

Vroomheid

Waardering

Waardigheid

Waarheid

Wedijver

Welbehagen

Weldadigheid

Welgemanierdheid

Welgemoedheid

Wellevendheid

Welvaart

Welvoeglijkheid

Welwillendheid

Werkelijkheidszin

Werkzaamheid

Wijsheid

IJver

Zachtheid

Zachtmoedigheid

Zakelijkheid

Zekerheid

Zelfbepaling

Zelfbeheersing

Zelfbehoud

Zelfbeschikking

Zelfbewustheid

Zelfcontrole

Zelfontplooiing

Zelfrealisatie

Zelfredzaamheid

Zelfstandigheid

Zelfverwerkelijking

Zelfverwezenlijking

Zelfverzekerdheid

Zelfzorg

Zingeving

Zorgeloosheid

Zorgvuldigheid

Zorgzaamheid

Zuinigheid

Interessante artikelen

 • De waarde van gedrevenheid en bevlogenheid

  25 mei 2020

  Los van elkaar zijn ze sterk. Als duo zijn ze onoverwinnelijk. In navolging op mijn vorige blog (Ken je kernwaarden!) ga ik in deze blog op zoek naar de onderschatte waarde van de kernwaarden gedrevenheid en bevlogenheid. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen gedrevenheid en bevlogenheid? Gedrevenheid wordt ‘aangezet’ vanuit het hoofd. Iemand die gedreven…

  Lees verder »

 • Ken je kernwaarden!

  13 mei 2020

  In de komende weken wil ik me in een aantal blogs richten op kernwaarden. Kernwaarden vormen de basis voor je identiteit. Ze zijn een onderdeel van wie je bent en geven (bewust en onbewust) richting aan je gedrag, aan het stellen van prioriteiten en aan je relatie tot anderen. Jouw kernwaarden zitten diep in jezelf…

  Lees verder »

 • Twee jaar later

  27 april 2020

  Het is ruim twee jaar geleden dat ik de laatste blog heb geplaats. Twee jaar…en wat is de tijd snel gegaan. Je hoort weleens: ‘Time flies when you are having fun’! Dat is zeker waar. In de afgelopen twee jaar zijn er veel mooie uitdagingen en dromen uitgekomen. We zijn met het gezin verhuisd naar…

  Lees verder »

 • Streepjescode

  29 januari 2018

  Ik heb een prachtige en geweldige zoon. Hij is 9 jaar…lief, leuk, grappig en hij heeft veel energie. Zijn naam is Pepijn…en het is het lekkerste joch op de hele wereld. Een wereld die hij niet altijd begrijpt…en de wereld begrijpt hem niet altijd. Twee maanden geleden kregen we als ouders te horen dat Pepijn…

  Lees verder »

 • Geluk is…

  13 september 2017

  Herken je het gevoel dat het leven als een sneltrein raast, waarbij je jezelf met regelmaat afvraagt of je wel op het juiste spoor zit? Merk je in je eigen taalgebruik dat je steeds vaker het werkwoord MOETEN gebruikt in plaats van het werkwoord WILLEN? Moet je heel hard nadenken als ik je de vraag…

  Lees verder »