Terug naar blog overzicht

70-20-10…werkelijk?

Op dit moment kun je geen site, boek of magazine over leren meer openen, zonder dat het gaat over 70-20-10 leren. Het ‘nieuwe’ leren. Een model dat gezien wordt als een Heilig Schrift in de wereld van Trainen, Ontwikkelen en Opleiden. Ik zie menig collega in de valkuil stappen om 70-20-10 als visie of missie in te richten.

“Development generally begins with a realization of current or future need and the motivation to do something about it. This might come from feedback, a mistake, watching other people’s reactions, failing or not being up to a task – in other words, from experience. The odds are that development will be about 70% from on-the-job experiences – working on tasks and problems; about 20% from feedback and working around good and bad examples of the need; and 10% from courses and reading.” (Lombardo & Eichinger, 1996)

leren-70-20-10

Ondanks dat Mc Call, Lombardo en Eichinger aan de vroege basis van het model staan, wordt de naam van Charles Jennings het meest aan het model gekoppeld. Jennings heeft in 2002 een model voor de implementatie van een leerstrategie gepubliceerd.

Jennings geeft zelf aan dat het in zijn publicatie om een referentiemodel gaat en niet om een recept. Ook van de (ronde) percentages geeft hij aan dat die niet te letterlijk moeten worden genomen.

Ik heb er absoluut geen moeite mee dat het model gebruikt wordt om lichte sturing te geven aan trainingsverantwoordelijken om opleidingstrajecten in te richten. Als je een vraagstuk wilt oplossen met trainen en ontwikkelen, helpt het model je om verplicht achter je computer vandaan te komen en contact te maken met de praktijk. Ik zie echter het tegenovergestelde gebeuren. Trainingsverantwoordelijken verschuilen zich achter het model. Ze maken er een visie van. Ze prediken 70-20-10 en verzinnen achter hun pc prachtige leeroplossingen, waardoor leren op de werkvloer mogelijk wordt. 70-20-10 wordt een dogma.

Het leren op de werkvloer wordt misschien wel mogelijk…maar sluit het aan op behoefte en wens van de medewerkers? Kan er verschil zijn per discipline/vakgebied? Is leren niet een autonoom en onafhankelijk proces? Bepaal ik zelf niet hoe en waar ik echt leer?

Mijns inziens zit de nuance in de geest achter 70-20-10. Laat het dogma los! De streepjes tussen 70, 20 en 10 zijn veel leuker. Zij zorgen voor verbinding en aansluiting. Houd het leren leuk en ga als trainingsverantwoordelijke in contact met de medewerkers die je wilt ontwikkelen om te zien wat aansluit. Genchi Genbutsu…dat is een Japans gezegde: Ga terug naar de bron en bekijk voor jezelf!

Durf jij de uitdaging aan om 70-20-10 leren ter discussie te stellen als je leidinggevende het als visie presenteert?

Interessante artikelen

 • Een worsteling tussen identiteit en imago

  26 augustus 2020

  Wie ben jij nu echt? Ondanks dat het een korte en eenvoudige vraag is, blijkt het antwoord in het huidige tijdsbeeld heel lastig om te geven. In de hedendaagse maatschappij draait het immers meer om imago en beeldvorming dan om identiteit en waarheid. Wat is imago? Imago komt uit het Latijn en betekent “beeld”. Imago…

  Lees verder »

 • Agressie op de werkvloer – Dat mogen we nooit normaal vinden!

  17 augustus 2020

  Het was op een dinsdag in de namiddag. Routineklus voor Justitie. Een ‘normale’ hulpvraag van een cliënt. Ik liep de kamer binnen en ik voelde meteen dat het goed fout was. Alle alarmbellen gingen in me loeien op het moment dat de deur zich achter me sloot. Dit is niet het begin van een fictief…

  Lees verder »

 • De waarde van gedrevenheid en bevlogenheid

  25 mei 2020

  Los van elkaar zijn ze sterk. Als duo zijn ze onoverwinnelijk. In navolging op mijn vorige blog (Ken je kernwaarden!) ga ik in deze blog op zoek naar de onderschatte waarde van de kernwaarden gedrevenheid en bevlogenheid. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen gedrevenheid en bevlogenheid? Gedrevenheid wordt ‘aangezet’ vanuit het hoofd. Iemand die gedreven…

  Lees verder »

 • Ken je kernwaarden!

  13 mei 2020

  In de komende weken wil ik me in een aantal blogs richten op kernwaarden. Kernwaarden vormen de basis voor je identiteit. Ze zijn een onderdeel van wie je bent en geven (bewust en onbewust) richting aan je gedrag, aan het stellen van prioriteiten en aan je relatie tot anderen. Jouw kernwaarden zitten diep in jezelf…

  Lees verder »

 • Twee jaar later

  27 april 2020

  Het is ruim twee jaar geleden dat ik de laatste blog heb geplaats. Twee jaar…en wat is de tijd snel gegaan. Je hoort weleens: ‘Time flies when you are having fun’! Dat is zeker waar. In de afgelopen twee jaar zijn er veel mooie uitdagingen en dromen uitgekomen. We zijn met het gezin verhuisd naar…

  Lees verder »